Vårstakyrkan

Kontakt information

Kyrkan

  • Tel: 073 829 49 02
  • E-mail: varstakyrkan@gmail.com
  • Address: Ringvägen 26, 147 70 Grödinge

Diakon: Leila Piri Hansson

  • Tel: 072-2297740
  • E-mail: leila.varstakyrkan@gmail.com