Vårstakyrkan

Program

Oktober
Vårstakyrkan Lördag 3 kl 10-14 Arbetsdag
Vårstakyrkan Söndag 11 kl 11:00 Gudstjänst med Kerstin Macke Eriksson
Vårstakyrkan Söndag 18 kl 11:00 Gudstjänst Jenny Dobers. Installation av diakon Sara Stignäs
NyFiket Lördag 24 kl 13:00-17:00 NyFiket lördagsöppet
Vårstakyrkan Lördag 24 kl 15:00 Andakt
November
Vårstakyrkan Söndag 1 kl 10:00-16:00 Kyrkan öppen för bön
Vårstakyrkan Söndag 1 kl 11:00 Gudstjänst. Vi delar tankar och sånger med tema hopp
Vårstakyrkan Söndag 8 kl 11:00 Gudstjänst Agneta Lennse och Kyrkokören. Tillsamman med Grödinge församling