Vårstakyrkan

Program

>
December
Vårstakyrkan Sön 27
kl 11
1:a Adventsgudstjänst Leila Piri Hansson


Vårstakyrkan Sön 4
kl 11
Gudstjänst med nattvard Leila Piri Hansson
Församlingsmöte efter gudstjänsten
Nyfiket Lör 10
Kl 12-15
Lördagsöppet med Scoutbasar

Grödinge kyrka Sön 11
kl 15
Luciagudstjänst med Grödinge församling
OBS! Grödinge kyrka
Skogsängskyrkan Sön 18
kl 10
Vi sjunger in julen
OBS! Skogsängskyrkan, Söderbyvägen 12, Rönninge
Vårstakyrkan Sön 25
kl 13
Juldagsmys med gröt
Se separat anslag, anmälan senast 18/12. Andakt kl 15
Januari
Vårstakyrkan Sön 1
kl 15
Nyårsandakt med nattvard Leila Piri Hansson