Vårstakyrkan

Program

Januari
Vårstakyrkan Lör 1
kl 15
Nyårsandakt med nattvard i Vårstakyrkan
Sara Stignäs
Vårstakyrkan Tor 6
kl 15
Trettondagsmys i Vårstakyrkan
Vårstakyrkan Sön 9
kl 11
Delandegudstjänst i Vårstakyrkan
Tema Heb 13:8-9
Vårstakyrkan Lör
13-17
Lördagsöppet i NyFiket
med sällskapsspel
Vårstakyrkan Sön 23
kl 11
Gudstjänst i Vårstakyrkan
Birgit Karlsson
Vårstakyrkan Lör 29
13-17
Församlingsdag i Vårstakyrkan
Klas Eriksson
Vårstakyrkan Sön 30
kl 18
Bön- och Lovsångskväll i Vårstakyrkan tillsammans med Skogsängskyrkan